Sản phẩm

Nhóm sản phẩm

Với định hướng phát triển Chính phủ điện tử của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, Bytesoft đã cho ra đời nhiều sản phẩm độc đáo, cải cách cách thức vận hành hệ thống quản trị của chúng tôi.

Giải quyết những bất cập trong hệ thống quản lý của doanh nghiệp, Bytesoft đưa ra giải pháp, phần mềm quản lý có thể xử lý công việc của hàng triệu doanh nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới.

Phần mềm đột phá của Bytesoft, sự kết hợp giữa sức mạnh quản lý dữ liệu của Dữ liệu lớn và tính bảo mật cao của Chuỗi khối, là giải pháp toàn diện cho các doanh nghiệp trong Kỷ nguyên số.

QUY TRÌNH DỊCH VỤ BYTESOFT

Chi phí thấp – Hiệu quả cao – Uy tín tuyệt đối

01


NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Phân tích yêu cầu từ khách hàng, xác định chi tiết các yêu cầu và đưa ra kế hoạch phát triển cho dự án.

02


THIẾT KẾ

Thiết kế giao diện và chức năng tổng thể của sản phẩm, trình bày cho khách hàng, chỉnh sửa nếu cần.

03


LẬP TRÌNH

Phát triển phần mềm theo thiết kế. Giai đoạn này chủ yếu liên quan đến mã hóa.

04


DEMO VÀ KIỂM THỬ

Chạy thử sản phẩm trên môi trường Internet, chỉnh sửa nếu cần.

05


BÀN GIAO SẢN PHẨM

Bàn giao sản phẩm cho khách hàng, bảo trì định kỳ cũng như hỗ trợ kỹ thuật.